Sobotnia Szkoła Języka Polskiego

 

Przy Parafii Niepokalanego Poczęcia

Najświętszej Marii Panny

 

w Indian Orchard

 

 

 

 

 

 

 

 

Głównym celem szkoły jest nauka języka polskiego, historii i geografii Polski oraz przekazanie dzieciom i młodzieży tradycji kulturowych naszej Ojczyzny.

 

Kadra nauczycielska posiada wykształcenie pedagogiczne. Nasi nauczyciele rozumieją potrzeby ucznia, potrafią dotrzeć do każdego dziecka poprzez realizowany przez nich program nauczania.

 

Program ten obejmuje zajęcia z języka polskiego, historii i z geografii.

Do wszystkich zajęć prowadzonych w szkole używamy podręczników polskich.

 

 

 

 

Kilka zdań o historii szkoły

 

Sobotnia Szkoła Języka Polskiego powstała w 1981 roku z inicjatywy Koła Mędrzechowian, któremu przewodniczył pan Tadeusz Misiaszek.

W tym okresie przy parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Indian Orchard działała szkoła podstawowa (angielska), więc było to idealne miejsce również dla szkoły polskiej. Ówczesny ks. Proboszcz Richard Sniezyk i dyrektor szkoły siostra Carol Marie bardzo przychylnie ustosunkowali się do całego przedsięwzięcia.

Na początku szkoła miała trzy grupy wiekowe i grupę taneczną „Łobuzy”.

W działalność szkolną zaangażowani byli wszyscy rodzice. Środki finansowe na funkcjonowanie, szkoła otrzymywała z imprez dochodowych organizowanych przez Koło Mędrzechowian oraz z Polskiego Związku Narodowego w Chicago. Również przedstawiciele lokalnych sklepów i zakładów chętnie udzielali pomocy finansowej. Występy dzieci w akademiach z okazji  świąt, rocznic i dni narodowych przyciągały wiele osób, które następnie partycypowały w pomocy finansowej.

Pierwszym dyrektorem szkoły była pani Kamila Wnuk.

 

 

 

Dzisiaj w skład zarządu Sobotniej Szkoły Języka Polskiego wchodzą:

Anna Robak – dyrektor

Alicja Jasiel – skarbnik,

a w naszych działaniach szczególną troską i wsparciem duchowym darzy nas

ks. Dariusz  Wudarski - administrator parafii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecnie w naszej szkole prowadzimy zajęcia w pięciu grupach wiekowych.

 

Grupa najmłodsza to 3-latki, którą prowadzi pani Alicja Jasiel. Nasze maluchy uczą się języka polskiego poprzez czytanie im polskich bajek, śpiewanie piosenek oraz różne gry i zabawy.

 

 

 

Kolejna grupa wiekowa to 4-5-latki, prowadzona przez panią Grażynę Guberow. W tej grupie uczniowie poznają polski alfabet, piszą i czytają pierwsze literki. Zapoznają się też z podstawowymi cyferkami, uczą się wierszy i śpiewają piosenki.

 

 

 

 

Następna grupa to 6-7-latki, którą kieruje pani Małgorzata Kierkla. Uczniowie w tym przedziale wiekowym uczą się poprawnego czytania i pisania w języku polskim, analizują wiersze i śpiewają piosenki. A w celu utrwalenia przerobionego materiału odrabiają zadania domowe.

 

 

 

 

 

Kolejna grupa to 8-9-latki prowadzona przez panią Genowefę Pietrzyk. Ta grupa pogłębia swoją wiedzę poprzez naukę historii i geografii.

 

 

 

 

 

 

Ostatnia grupa to 10,11-latki, która jest prowadzona przez panią Małgorzatę Kaflińską. Ta najstarsza grupa szlifuje wcześniej zdobytą wiedzę z języka polskiego, historii i geografii poprzez naukę wierszy, czytanie książek, śpiewanie piosenek i odrabianie zadań domowych.

 

 

 

 

W celu przekazania, podtrzymania i pielęgnacji polskich tradycji i zwyczajów nauczyciele, dzieci oraz rodzice organizują spotkania i akademie okolicznościowe.

 

 

Każdego roku w ostatnią sobotę października w kościele parafialnym dzieci prowadzą „Żywy Różaniec”

 

               

 

 

 

W listopadzie obchodzimy rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Akademię z tej okazji wystawiamy w naszym kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.

 

 

                                         

 

 

 

 

Grudzień - to wyjątkowy czas w roku. Wówczas nauczyciele wraz z dziećmi organizują Jasełka.

 

 

 

 

W maju uroczyście obchodzimy Dzień Matki. Z tej okazji organizujemy wystawę prac dziecięcych  pod hasłem:  „Moja Mama”.

 

 

W czerwcu, w strojach ludowych, regionalnych i komunijnych nasze dzieci biorą udział w obchodach Bożego Ciała.

 

 

 

Rok 2006 był rokiem jubileuszowym, gdyż Sobotnia Szkoła Języka Polskiego obchodziła 25-lecie istnienia. Z tej okazji grono pedagogiczne, dzieci i rodzice zorganizowali akademię, na którą zostały zaproszone osoby piastujące poprzednio funkcje dyrektorów oraz wcześniej pracujący w szkole nauczyciele.

 

 

Bardzo ważną rolę w szkole odgrywają rodzice. To oni podczas zajęć szkolnych pilnują bezpieczeństwa dzieci w budynku. Kilka razy w roku spotykają się by pomóc w prowadzeniu tej instytucji oraz ustalić plan zajęć i działań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oni także organizują imprezy taneczne, z których dochód przeznaczony jest na prowadzenie szkoły

oraz zakup materiałów naukowych.

 

 

 

Również rodzice dbają o to, aby dzieciom nie zabrakło rozrywek okolicznościowych związanych z tradycjami polskimi takich jak np. Andrzejki czy Mikołajki.

 

Fundusze zebrane przez rodziców pokrywają koszty wycieczek szkolnych. Każdego roku dzieci zwiedzają i poznają ciekawe miejsca jak np. Boston czy Howe Caverns.

 

 

 

 

Niniejszy biuletyn opracowany został jako podziękowanie dla wszystkich, którzy partycypowali w utrzymaniu naszej szkoły oraz dla tych, którzy (mamy nadzieję!) mają zamiar w przyszłości pomagać nam w prowadzeniu Sobotniej Szkoły Języka Polskiego.

 

 

 

 

 

D Z I Ę K U J E M Y

 

 

 

 

 

 

 

Sobotnia Szkoła Języka Polskiego

 

Przy Parafii Niepokalanego Poczęcia

Najświętszej Marii Panny

 

25 Parker Street

Indian Orchard, MA 01151

 

 

 

Telefon kontaktowy:

 

Marta Warzybok ------------ (413) 592-2109

 

Strona internetowa----www.ioicc.org

 

 

 

 

 

Zdjęcia : Foto ADR

Opracowanie: di bi